วิธีการดำเนินการมีดังนี้

  1. ดำเนินการจองที่ยืนยันแล้วผ่านทางหนึ่งในช่องทางการจองอย่างเป็นทางการของ Hilton (เว็บไซต์อย่างเป็นทางการทุกเว็บไซต์ของ Hilton ศูนย์รับแจ้งทางอย่างเป็นทางการของ Hilton หรือแอปฮิลตัน ออนเนอร์สได้โดยตรงที่โรงแรม Hilton หรือผ่านทางบริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวที่ได้รับการแต่งตั้ง)

  2. หากคุณพบที่พักเดียวกันที่มีราคาต่ำกว่าและเข้าเกณฑ์คุณสมบัติภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่คุณทำการจอง และหากเราได้ตรวจสอบการอ้างสิทธิ์ของคุณแล้ว เราจะมอบราคาให้คุณเท่ากับราคาที่ต่ำกว่าดังกล่าว และมอบส่วนลดเพิ่มเติม 25% จากอัตราค่าเข้าพักสำหรับทุกคืนที่คุณเข้าพัก

ช่องทางการจองอย่างเป็นทางการของ Hilton

ดำเนินการจองที่ยืนยันแล้วผ่านหนึ่งในช่องทางการจองที่เป็นทางการต่อไปนี้ของ Hilton Worldwide

  • เว็บไซต์อย่างเป็นทางการทุกเว็บไซต์ของ Hilton Worldwide
  • ศูนย์รับแจ้งอย่างเป็นทางการทั้งหมดของ Hilton Worldwide
  • แอปฮิลตัน ออนเนอร์ส
  • โดยตรงที่โรงแรม Hilton
  • ผ่านตัวแทนการท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรอง* *ดู "รายละเอียดอื่น ๆ" เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาต่ำกว่าที่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติ

ราคาต่ำกว่าที่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติเป็นราคาต่ำกว่าที่คุณพบในช่องทางการจองที่ไม่ใช่ของ Hilton ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่คุณทำการจอง สำหรับที่พักเดียวกันที่คุณจองผ่านช่องทางการจองอย่างเป็นทางการของ Hilton และทุกคนต้องสามารถตรวจดูได้ก่อนที่จะทำการจองหรือก่อนที่จะสามารถจองได้

ราคาบางประเภทจะไม่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติการรับประกันราคาต่ำสุด หากที่พักมีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ราคาจะไม่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติหากเป็นราคาสำหรับประเภทห้องพักที่ต่างกัน หรือไม่ใช่โรงแรมแห่งเดียวกัน หรือสำหรับห้องพักที่มีวิวต่างกัน หรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่แตกต่างกัน (เช่น อาหารเช้าฟรี) หรือไม่ใช่วันที่เดียวกันสำหรับจำนวนวันเข้าพักที่เท่ากัน หรือสำหรับแขกจำนวนที่ไม่เท่ากัน หรือมีนโยบาย ข้อหนดหรือเงื่อนไขต่างกันสำหรับการจอง (เช่น นโยบายการยกเลิกหรือนโยบายการคืนเงินที่ต่างกัน)

ราคาบางประเภทจะไม่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติการรับประกันราคาต่ำสุด หากมีข้อห้ามหรือข้อจำกัดอื่นๆ เกี่ยวกับวิธีการแสดงราคาหรือจองราคาดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ราคาไม่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติหากเป็นราคาบนเว็บไซต์ที่ไม่เปิดเผยแบรนด์หรือโรงแรมจนกระทั่งทำการจองแล้ว (เช่น Hotwire และ Priceline) หรือเป็นราคาบนเว็บไซต์การประมูล หรือเป็นราคาสำหรับองค์ประกอบของการจองแพ็คเกจของโรงแรม หรือเป็นราคาสำหรับการจองที่ไม่มีการยืนยันในทันที หรือไม่ปรากฏต่อสาธารณะทั่วไป (เช่น อัตราค่าเข้าพักสำหรับสมาชิก อัตราค่าเข้าพักที่ผ่านการเจรจาแล้ว และอัตราค่าเข้าพักสำหรับสมาชิกทีมงาน) หรือต้องมีการเข้าสู่ระบบและต้องมีหมายเลขบัตรเครดิตหรือรหัสในการดู หรือหากเป็นราคาบนเว็บไซต์ที่ไม่มีความสามารถในการจอง หรือเป็นราคาสำหรับการจองที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้โอนถ่ายข้อมูลได้ (เช่น "การขายต่อ" การจองที่ยืนยันแล้วของแขก) หรือเป็นราคาบนเว็บไซต์หรือแอปที่อยู่ในภาษาที่ไม่รองรับ หรือเป็นราคาที่สามารถใช้ได้กับเฉพาะบางส่วนของการเข้าพักทั้งหมดเท่านั้น หรือเป็นราคาสำหรับการจองที่ดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเช็คอินมาตรฐานของโรงแรมในวันที่คุณเดินทางมาถึง

ส่งการอ้างสิทธิ์

คุณต้องส่งแบบฟอร์มการอ้างสิทธิ์ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่คุณดำเนินการการจองที่ยืนยันแล้ว และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเช็คอินมาตรฐานของโรงแรมในวันที่คุณเดินทางมาถึง ชื่อบนแบบฟอร์มการอ้างสิทธิ์ต้องตรงกับชื่อในการจองที่ยืนยันแล้วสำหรับแต่ละห้องพัก คุณสามารถส่งการอ้างสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียวสำหรับแต่ละการจองที่ยืนยันแล้ว คุณจะได้รับอีเมลยืนยันหรือการยืนยันทางโทรศัพท์ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่เราได้รับการอ้างสิทธิ์ของคุณ

การตรวจสอบการอ้างสิทธิ์

เราจะพยายามตรวจสอบความถูกต้องของการอ้างสิทธิ์ของคุณโดยอิสระภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่คุณส่งการอ้างสิทธิ์พร้อมรายละเอียดที่กำหนดทั้งหมดแล้ว เมื่อเราทำการตรวจสอบการอ้างสิทธิ์ของคุณ ที่พักเดียวกันดังกล่าวต้องพร้อมให้จองได้ในราคาที่ถูกกว่าในสกุลเงินของโรงแรมและต้องเข้าเกณฑ์คุณสมบัติ การเปรียบเทียบราคาจะทำหลังหักภาษี ค่าตอบแทน ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมการออกจากที่พักก่อนกำหนด หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ และจะไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงิน

การรับประกันราคาต่ำสุดจะไม่บังคับใช้กับการเข้าพักหลายวัน หากราคารวมของห้องพักสำหรับการเข้าพักดังกล่าวเท่ากับหรือมากกว่าราคารวมของห้องพักสำหรับการเข้าพักที่คุณจองผ่านช่องทางการจองอย่างเป็นทางการของ Hilton Hilton อาจปฏิเสธการอ้างสิทธิ์หากราคาที่จองผ่านช่องทางการจองอย่างเป็นทางการของ Hilton แตกต่างจากราคาที่ต่ำกว่าและเข้าเกณฑ์คุณสมบัติเมื่อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเท่ากับ 1% หรือน้อยกว่า Hilton อาจปฏิเสธการอ้างสิทธิ์หาก Hilton เชื่อว่ามีการจงใจละเมิดหรือมีการจัดการการรับประกันราคาต่ำสุดเพื่อบิดเบือนเจตนารมณ์ของการรับประกันดังกล่าว

หาก Hilton ตรวจสอบการอ้างสิทธิ์ของคุณ

หากเราตรวจสอบห้องว่างและความเหมาะสมของราคาที่ต่ำกว่าที่เข้าเกณฑ์แล้ว เราจะปรับราคาให้เท่ากับราคาที่ต่ำกว่าและมอบส่วนลด 25% จากราคาห้องพักสำหรับทุกคืนในการจองดังกล่าว ในกรณีดังกล่าว Hilton จะปรับอัตราค่าเข้าพักสำหรับการจองที่ยืนยันแล้วให้เป็นอัตราต่ำสุดที่เข้าเกณฑ์คุณสมบัติที่ Hilton จะสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งอาจแตกต่างจากราคาที่ส่งมาในแบบฟอร์มการอ้างสิทธิ์

การเปลี่ยนแปลงราคาห้องพักจะไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าคุณจะได้รับการยืนยันทางอีเมลพร้อมราคาใหม่ของห้องพักจากแผนกบริการช่วยเหลือแขกของ Hilton

แขกที่ดำเนินการจองที่ยืนยันแล้วจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจองดังกล่าว (เช่น ค่าธรรมเนียมในการยกเลิก) โดยไม่คำนึงว่าการอ้างสิทธิ์การรับประกันราคาต่ำสุดจะถูกปฏิเสธหรือไม่

การอ้างสิทธิ์อาจได้รับการตรวจสอบความถูกต้องหากคุณดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับการจองหลังจากที่ส่งการอ้างสิทธิ์และได้รับการอนุมัติการอ้างสิทธิ์นั้นแล้ว

รายละเอียดอื่นๆ

"บริษัทตัวแทนการท่องเที่ยวที่ได้รับการแต่งตั้ง" หมายถึง ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวรายย่อยที่ได้รับการแต่งตั้งโดย IATA (สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ) ที่ทำการจองผ่านช่องทางของ Hilton หรือ Amadeus, Apollo/Galileo, Worldspan หรือ Sabre

หากพบว่ามีหลายราคาสำหรับที่พักเดียวกันผ่านช่องทางการจองอย่างเป็นทางการของ Hilton คุณต้องจองราคาต่ำสุดเพื่อมีสิทธิ์สำหรับการรับประกันราคาที่ดีที่สุด

ถือเป็นโมฆะหากต้องห้ามตามกฎหมาย ขณะนี้โรงแรม Hampton by Hilton™ ทุกสาขาในสาธารณรัฐประชาชนจีนยังไม่ได้รวมอยู่ในการรับประกันราคาที่ดีที่สุด Hilton อาจแก้ไขหรือยกเลิกการรับประกันราคาที่ดีที่สุดหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจของ Hilton โดยอาจมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ

ข้อกำหนดเหล่านี้บังคับใช้กับการอ้างสิทธิ์ที่ส่งเมื่อหรือหลังจากวันที่ 20 กันยายน 2016 เป็นต้นไป

ขั้นตอนไม่ยากเลยใช่ไหม การจองโดยตรงกับ Hilton นั้นรวดเร็ว ง่ายดาย และรับประกันราคาที่ดีที่สุด... นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการจองของเรายังพร้อมให้บริการตลอดเวลาเพื่อให้ความช่วยเหลือหากคุณมีคำถามใดๆ